Integritetspolicy

Vi bryr oss om din integritet, här förklarar vi hur.


Parter och ansvarsfördelning

KF Starck Enterprises AB, 559124-4495 driver och utvecklar Frevio. KF Starck Enterprises AB fungerar som personuppgiftsbiträde för data i Frevio. Respektive kund (arrangör av evenemang) är personuppgiftsansvarig för sin data i Frevio.

KF Starck Enterprises AB är personuppgiftsansvarig i följande fall:

  • När du ingår avtal som kund (arrangör av evenemang)
  • När du skapar ett användarkonto i Frevio
  • När du kontaktar oss med frågor eller support.
  • När du besöker vår webbplats och godkänner cookies.

Vilka personuppgifter använder ni?

När du ingår avtal som kund lagar vi kontaktuppgifter till dig och information om ditt företag. Som användare i systemet lagrar vi kontaktuppgifter samt inloggningsuppgifter för att du ska kunna använda systemet.

Data inskickad via formulär

Våra kunder kan via vår tjänst sätta upp publika formulär för insamling av personuppgifter. Alla uppgifter inskickade via sådana formulär ägs av respektive kund och lagras av Frevio.


Hur delas mina personuppgifter?

I användandet av tjänsten kan din data delas med våra underbiträden inom och utanför EU/EES. Detta kan vara IT-leverantörer och tjänster för kommunikation via t.ex. e-post eller SMS.

Leverantör Tjänst Plats
Amazon Web Services, Inc. Cloud Service Provider EU
Mailgun Technologies, Inc. Email Service EU

Hur lagras mina personuppgifter?

Dina personuppgifter lagras så länge det finns en relation mellan dig och Frevio. Personuppgifter hos våra kunder lagras enligt deras respektive policy.


Åtkomst till dina personuppgifter

Du har rätt att en gång per år, och utan kostnad, få ta del av de uppgifter vi har lagrade om dig. Du har rätt att få dina uppgifter korrigerade om fel förekommer. Du har också rätt att få dina uppgifter raderade, så länge de inte krävs för att kunna slutföra ett avtal eller villkor enligt denna policy.

För att inkomma med en sådan begäran kontaktar du den kund (arrangör av evenemang) som hanterar dina uppgifter. För att inkomma med en begäran gällande data där KF Starck Enterprises AB är personuppgiftsansvarig kontaktar du contact@starckenterprises.com.