E-postutskick


För att göra e-postutskick till personer i ditt evenemang går du till E-post och därefter Nytt e-postmeddelande.

Det finns ett par olika typer av utskick du kan göra:

  • Vanlig e-post Med detta utskick anger du manuellt mottagrnas e-postadresser samt mailets innehåll.

  • Formulärsvar Skicka ut ett mail till alla personer som har fyllt i ett visst formulär.

  • Personer i evenemanget Här kan du göra utskick till antingen alla personer under evenemanget, eller enbart vissa grupper eller typer av personer.

  • Personalscheman Skicka ut arbetsscheman till schemalagd personal.