Formulär


Formulär kan användas för att låta besökare eller personal registrera sina uppgifter inför evenemanget.

Fält

Efter att du skapat ett nytt formulär så går du till fliken Fält för att bygga upp formuläret. Det går att bocka för att ett fält är obligatoriskt, och vissa fälttyper har även egna inställningar.

Fälttyper

 • Textfält

  Ett simpelt textfält.

 • Textstycke

  Ett textfält som tillåter flera rader.

 • Kryssruta

  Kryssrutan kommer att följas av den text man anger som namn på fältet. Går att välja att kryssrutan måste bockas för, på så sätt kan detta användas för att t.ex. acceptera villkoren.

 • Flera kryssrutor

  Namnet på fältet blir rubrik, och därefter får varje värde en egen kryssruta.

 • Radioknappar

  Namnet på fältet blir rubrik, och därefter får varje värde en egen radioknapp.

 • Select dropdown

  En dropdown lista där man kan välja ett av värdena.

 • Förnamn

  Textfält för att ange förnamn.

 • Efternamn

  Textfält för att ange efternamn.

 • Adress

  Textfält för att ange adress.

 • Postnummer

  Textfält för att ange postnummer. Endast siffror tillåtna.

 • Ort

  Textfält för att ange ort.

 • E-post

  Textfält för att ange e-postadress. Validerar att formatet är korrekt.

 • Telefon

  Textfält för att ange telefonnummer. Endast siffror tillåtna.

 • Arbetspass

  Detta fält kräver att man har aktiverat personalscheman för evenemanget, samt att man under inställningar för personal skapat arbetspass. Dessa arbetspass listas sedan som kryssrutor där man kan bocka för flera.

 • Arbetsuppgift

  Detta fält kräver att man har aktiverat personalscheman för evenemanget, samt att man under inställningar för personal skapat arbetsuppgifter. Arbetsuppgifterna listas i en dropdown där man kan välja en önskad uppgift.

 • Egna fält för person

  Om man under evenemanget har skapat egna fält för personer så kan man lägga till dessa i formuläret.

 • Avdelare

  En linje, används som grafiskt element i formuläret.

 • HTML

  Används för att lägga in text, rubriker eller liknande i formuläret, tillåter all form av HTML.

Inställningar

Ta emot registreringar

Här kan du styra om formuläret är öppet för att fyllas i, samt styra detta automatiskt med hjälp av start- och slutdatum.

Det går också att välja den status som nya registreringar automatiskt får.

Konvertera till person

Formulären är i första hand tänkt att användas för att samla in uppgifter om personer som deltar i evenemanget. För att kunna hantera personerna vidare behöver registreringarna dock konverteras till personer först.

När en registrering konverteras till en person så följer den data med som man har mappat i fältmappningen. Utöver det så placeras personen också i en evenemangsgrupp. Här kan man välja att alltid placera alla personer i samma grupp, eller att styra detta individuellt för varje person.

Det är också möjligt att tilldela konverterade personer vissa persontyper, för att aktivera särskilda funktioner i systemet.

Fältmappning

Här väljer du hur fälten i formuläret skap mappas till personer under evenemanget. Saknas något fält kan du alltid skapa det som ett Eget fält under evenemangets inställningar.

Registreringar

För varje person som fyller i formuläret så skapas en ny registrering med alla uppgifter. Registreringarna kan filtreras på de "Dropdown"-fält som finns i formuläret, samt på registreringens status.